Haber Ekonomi

Haberler > Akaryakıt Başlıkları

PÜİS: “Sorumlu müdürler, yeniden 5 istasyonda görev alabilsin”

Güncelleme :12.12.2013

 PÜİS,  EPDK’ya yazdığı yazı ile, EPDK’nın yaptığı yönetmelik değişikliği ile LPG otogaz istasyonlarında görev alan sorumlu müdürlerin yalnızca bir (1) istasyona bakmalarının zorunlu hale getirilmesinin yarattığı sorunları aktararak, sorumlu müdürlerin eskiden olduğu gibi 5 istasyonda görev almalarına yönelik yönetmelik değişikliği yapılmasını talep etti.

Bilindiği gibi PÜİS, sorumlu müdürlerin bir (1) istasyona bakmalarını öngören söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için  dava açmıştı. Söz konusu dava hala devam etmektedir.

PÜİS tarafından EPDK’ya gönderilen yazı aşağıdaki gibidir.

 Bilindiği gibi, 13 Mart 2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu” ile otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurma zorunluluğu getirilmiş, sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin ise Kurum (EPDK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştı. 

Bu kapsamda EPDK’nın hazırladığı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği” ile, sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve nitelikleri belirlenmiş ve sorumlu müdürlerin, aynı il sınırları içerisinde en fazla beş (5) istasyonda görev alabilecekleri öngörülmüştü.

Ancak uygulamada, mevcut otogaz istasyonlarına oranla yeterli sayıda sorumlu müdür bulunamaması üzerine başta Sendikamız olmak üzere, sektörün diğer sivil toplum örgütlerinin yaptıkları başvurular üzerine EPDK söz konusu yönetmelikte değişiklik yaparak, sorumlu müdürlerin ikamet ettikleri il sınırlarındaki otogaz istasyonlarının yanı sıra, ikamet ettikleri illere komşu olan illerdeki otogaz istasyonlarında da görev alabilmelerini öngörmüştü.

Bayilerimizi maddi bir külfet altına sokan sorumlu müdür uygulaması bu haliyle dahi bayilerimizi mağdur ederken, Sayın Kurumunuzca hazırlanan ve 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile sorumlu müdürlerin sadece bir (1) istasyona bakabileceklerinin hüküm altına alınması, bayilerimizin mağduriyetini daha da arttırmış, sektörde bu konuda bir kaos yaşanmasına neden olmuştur.    

Şöyle ki;

1. Sorumlu müdürlerin sadece bir (1) istasyonda görev alabileceklerine yönelik düzenleme, sorumlu müdürlerin bayilerimizden astronomik ücretler talep etmelerine yol açmıştır. Maliyetlerinin her geçen gün artmasından dolayı kar marjları eriyen, satış ortalamaları ise Avrupa ülkelerindeki istasyonların çok altında olan bayilerimizin talep edilen bu ücretleri ödemeleri mümkün değildir. 

2. Gerek Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu, gerekse Kanuna istinaden EPDK tarafından hazırlanan ilgili yönetmelikte, sorumlu müdürlerin görev aldıkları istasyonlarda  “çalışma süreleri”ne ilişkin herhangi bir zorunluluk getirilmemiştir. Uygulamada da bayiler, sorumlu müdürleri sadece sözleşme yaparken görmekte, daha sonra fiili olarak bu sorumlu müdürlerden herhangi bir şekilde hizmet almamaktadır. Buna karşılık sorumlu müdürlerin ücretlerini düzenli olarak bankaya yatırmaktadır. Diğer bir ifadeyle bayiler almadıkları bir hizmetin bedelini ödemektedir. Öte yandan, çalışma hayatını düzenleyen mevzuat, işverenlere “kısmi süreli sözleşme” yapma hakkı tanımıştır. Dolayısıyla birer işveren olan bayilerimizin sorumlu müdürlerle kısmi süreli sözleşme yapma ve bu kapsamda sorumlu müdürlere ödeyecekleri ücreti ve sigorta primini çalışma saatine göre karşılıklı anlaşarak belirleme hakları vardır. Ancak mevcut uygulamada, bağlı oldukları meslek odalarının da baskısıyla, sorumlu müdürler otuz (30) gün üzerinden sigorta primi yatırılmasını talep etmektedir. Bu husus, bayilerimizin mağduriyetini daha da artırmaktadır. 

3. Kaldı ki, sorumlu müdürlerin sadece bir (1) istasyonda görev almalarına yönelik düzenleme, bayiler açısından başka sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle küçük şehir ve kasabalarda bin bir güçlükle faaliyetlerini sürdürmeye çalışan bayilerimiz sorumlu müdür bulma konusunda çok ciddi problemler yaşamakta, sözleşme yapacak bir sorumlu müdür bulamamaktadır.   Bu durumda bayilerimiz ya Kanun’da öngörülen 73 bin 263 lira gibi öldürücü boyuttaki idari para cezasını ödemek pahasına ticaretine devam edecek, ya da ticaretlerini sonlandıracaklardır. Yeterli sayıda sorumlu müdür bulunamamasının cezası bayiye ödetilmemelidir.   

Bayilerimiz, yaşadıkları bu mağduriyetlerin giderilmesi için Sendikamıza çok yoğun başvurularda bulunmaktadır. Sendikamıza ulaşan taleplerin bazıları Ek’te bilgilerinize sunulmuştur.  

Günün 24 saati, yılın 365 günü tüketiciye kesintisiz hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışan bayilerimizin yaşadığı bu mağduriyetlerin giderilmesini teminen, sorumlu müdürlerin eskiden olduğu gibi beş (5) istasyona bakmalarını sağlayacak mevzuat değişikliğinin en kısa sürede yapılması hususunu arz ederiz.

Bu haber 2880 kere okunmuştur.
En Son Eklenen Başlıklar
BAE, bol güneş enerjisi ve hidrojen enerjisine olan ilgisi ile çok fazla potansiyel sunuyor... 06.12.2021
Temiz enerjide finansman miktarı bu yıl 2,5 milyar doları bulacak... 06.12.2021
Enerji ölçümünde 70 yıllık tecrübe... 06.12.2021
Maden sektörünün ihracatı yılın ilk 11 ayında 5,39 milyar dolara ulaştı... 06.12.2021
IVECO, Suzarra fabrikasında 1.600.000’inci Daily’nin üretimini kutluyor ... 06.12.2021
Renault, Yeni SUV Modelinin İsmini Açıkladı: Austral... 06.12.2021
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan kasko poliçesini yenileyene bagaj düzenleyici hediye... 06.12.2021
Teknik Elektromanyetik Gaziantep Bölge Servisini Tanıyalım... 06.12.2021
Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan... 06.12.2021
Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinde bulunan gazın yüzde 23'ü tükendi... 06.12.2021
AB Yetkilisi Gentiloni, 'Artan Enerji Fiyatları Sorununa Kolay Çözümler Yok' ... 06.12.2021

 

 
 
 
 

Copyright © 2015 - Tüm hakları saklıdır. EKONOMİ YAYINCILIK PAZR.SN.VE TİC.LTD.ŞTİ.