Haber Ekonomi

Haberler > Ekipman Başlıkları

Tora, petrol şirketlerine teknolojik çözümler sunmaya devam ediyor

Güncelleme :24.12.2014

Tora Petrol, Periyodik Bakım ve Tank Temizliği alanında 30’a yakın deneyimli  personel ve 10 adet mobilize ekiple tüm Türkiye genelinde petrol şirketlerine hizmet veriyor. 

 Tora Petrol’ün Periyodik Bakım ve Tank Temizliği alanındaki çalışmaları hakkında bilgi veren bölüm sorumlusu Yıldırım Durmuş, 16 yıldır Tora’nın bu alandaki faaliyetlerinin devan etiğini, 30’a yakın personel ve 10 adet mobilize ekiple hizmet verdiklerini belirterek sorularımızı cevaplandırdı. 

 Tora olarak sunmuş olduğunuz periyodik bakım ve tank temizliği hizmeti ve bu hizmeti veren ekiplerinizin özelliklerinden bahsedebilir misiniz?

Firmamız yaklaşık 16 yıldır sektörde periyodik olarak yürütülen, akaryakıt tank temizliği ve koruyucu bakım faaliyetlerini, tek merkezden ve deneyim kazanmış, eğitimli 10 adet mobilize ekip ve 30’a yakın personel ile Türkiye genelinde sürdürmektedir. 

Periyodik olarak yapılan bakım ve tank temizliğinin öneminden ve yapılma gerekçelerinden bahsedebilir misiniz?

Ülkemizde yasal zorunluluklarla iyileştirmeye çalışılan istasyonlarda; yer altı akaryakıt tanklarının yapısı, mevsimsel sıcaklık değişimleri, tesisatların yapım aşamasında meydana gelen kirlenmeler, akaryakıt ikmalinde kullanılan tankerler, tabanda biriken su ve tankların kullanımlarına bağlı olarak yer altı akaryakıt tanklarında kirlilik meydana gelmektedir. Detaylı olarak incelediğimizde bu sebeplerin sonucu olarak 3 noktada arızaya sebep olabilir. Bunlar;

A. Dalgıç Pompalarda: 

a) Pislik rotorla statorun arasındaki yakıtın geçtiği ince kanalı tıkayarak soğutucu ve yağlayıcı etkisi olan yakıtın geçmesini engeller. Bu durumda motor yatağı aşınarak aşırı ısınma ve hatta yanma meydana gelir. Onarılması mümkün olmadığından motor ünitesinin değiştirilmesini gerektirir. 

b) Pislik tanecikleri rotorla statorun arasına sıkışarak rotorun dönmesini engeller. Motor gerektiği gibi korunmamış ise yanar. Onarılması mümkün olmadığından yine motor ünitesinin değiştirilmesini gerektirir. 

c) Pislik ve su karbondan mamul rotor şaft burç yatağı üzerinde yağ filmi oluşmasına engel olup şaftın kilitlenmesine neden olur. Onarılması mümkün olmadığından motor ünitesinin değiştirilmesi gerekir.

d) Dalgıç pompalara standart olarak monte edilen kaçak detektörleri pisliğe karşı son derece hassastırlar. Pislik detektör pistonunun sıkışmasına yol açarak pistonun o andaki pozisyonunda kalmasına neden olur. Bu durumda detektör devre dışı kalıp hatalı yorumlara sebep olur.

e) Sifonlu tanklarda dalgıç pompanın sifon girişindeki vakum valfi pislikten dolayı tıkandığında ana tank ve sifon tankını dengeleyemeyecek bu da sifon tankın devre dışı kalması ile sonuçlanacaktır. 

f) Özellikle basınçlı sistemlerde birden fazla tabancayı besleyen dalgıç pompanın devre dışı kalması satışta büyük kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle arızalar istasyon açısından hayati önem taşımaktadır. Yeraltı akaryakıt depolama tanklarının periyodik olarak temizlenmesiyle dalgıç pompa ve dispenserlerdeki arızalar minimuma inecektir

B. Dispenserlerde : 

a) Tankta biriken su ve pislik emişli pompalarda dişlilerin kilitlenmesine yatakların sarmasına neden olur.

b) Emişli ve basınçlı pompalarda pislik ve su,filtrenin hızlı şekilde tıkanmasına yol açacaktır.Bunun neticesinde debi düşecektir.Ayrıca metrenin içine nüfuz eden su ve pislik solüsyonu metreyi hızlı bir şekilde aşındıracak,kalibrasyon ayarları bozulacak nihayetinde kilitlenecektir.Pislik parçacıkları selenoid/oransal valflerin de görevlerini yerine getirmeye engel olacaktır.

 C. Araçlarda: 

c) Serbest su, emülsiyon gibi istenmeyen karışımlar araçların yakıt sistemlerine zararı olacaktır. Bu zararların tazmini için istasyonlara yapılan başvurulara bakıldığında zararın boyutları istasyon sahiplerini ciddi mali yükümlülüklerle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yukarıda bahsettiğim ekipman arızaları üretici ve distribütör firmalara müşteri şikayeti olarak geri dönmektedir. Olumsuzlukların önüne geçmenin en etkileyici yolu, bizim de firma düsturu olarak edindiğimiz önleyici tedbirleri almaktır. Zira kaybolan güvenin geri kazanımı zor olmaktadır ve aynı şekilde ekipmanın arızalandıktan sonra düzeltilmesi için oluşan maliyet, periyodik olarak yapılan bir dizi faaliyet sayesinde kolayca önlenebilir. 

Bir diğer faaliyet alanımız olan koruyucu bakımlarımızda, istasyonlardaki kritik ekipman olarak tarif ettiğimiz ekipmanların kontrolleri ve testleri yapmaktayız. Bu sayede zamanla işletme içerisinde malzeme yorulmasından ve kullanıcı hatalarından kaynaklı ve işletme körlüğü sebebiyle doğal kabul edilen pek çok emniyetsiz durum tespit edilip giderilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken kıstas işletme içerisinden birilerin değil, dışarıdan bir gözün olaya bakması ve edindiği bilgi birikimi sayesinde nasıl bir emniyetsiz durumla karşılaştığının veya karşılaşabileceğinin tespit etmesidir. Zira bilindiği üzere emniyetsiz durum frekansı ne kadar fazla ise üzücü kazaların yaşanması riski o denli fazla oluyor.

 İstasyonların Tora’yı tercih etme nedenleri nelerdir? Sektördeki diğer firmalardan sizi hangi özellikleriniz ayırt ediyor? 

Yaptığımız çalışmalarda müşteri talepleri doğrultusunda mühendisli veya teknisyenli ekiplerimizle bakım bilgileri, veri bankasına anlık olarak işleniyor. Sektörde bu tarzda teknolojik altyapıya ve donanımlı saha personeline sahip olmak, bizi diğer firmalardan bir adım öne taşıyan yegâne unsurdur.    Sürekli iyileştirilecek bir yanımız olduğu düşüncesi ana hedefimiz olduğu için sektör pazar payı oranında rakiplerimize nazaran konumumuz küçümsenmeyecek yerdedir.

Tora olarak bu konuda firmalara sunduğunuz avantajlar nelerdir?

Ülkemizde EPDK’ya kayılı yaklaşık olarak 13000’e yakın istasyon var ve bu istasyonlardan yaklaşık 9000 tanesinin bizde kart bilgilerini tuttuğumuz bir veri bankasına sahibiz. Herhangi bir ana dağıtım firması bizden dakikalar içerisinde herhangi bir istasyonu ile ilgili dataya sahip olabilir. Tek bir istasyonu için de bütün istasyonları için de istenilen formata uygun rapor verme kabiliyetine sahibiz. Exceller veya elle yazılmış matbu formlarla raporların hazırlanması günümüz teknoloji dünyasının çok gerisinde kalan bir yapıya aittir ve yaptığımız değişikliklerden en önemlisi daha ekip istasyonda iken istasyonla ilgili aranan bütün bilgilerin elimize geçmesi ve istenilen formatlara kolaylıkla adapte edilebilmesidir. Esnek bir yapıyla dizayn edilen soru bankamıza her ana dağıtım firmasının kendi opsiyonları kolaylıkla adapte edilip istenilen sorunun yetkin saha personeli tarafından cevabının aranması sağlanmaktadır. Sektörde eğitimli personeli ve çözüm bulma odaklı yönetim politikamız sayesinde, kendi dalında sektör lideri olmaktan gurur duyuyor ve bu noktada ilerleyebilmek adına çalışma azmini gösteriyoruz.

Bakım ve tank temizliği konusunda bugüne kadarki çalışmalarınızın rakamsal verilerinizden bahsedebilirsiniz? Bu konuda 2015 yılı için hedefleriniz nelerdir?

2002 - 2013 yılları arasında hizmet verilen Akaryakıt istasyonlarında; yaklaşık 220.000 adet tankın temizliği yapılmıştır. Bu tanklardan yaklaşık olarak 10 milyon lt’nin üstünde atık çıkmıştır. Çıkan bu atıkların yaklaşık 6 milyon lt’nin aşan kısmı Atık Ayrıştırma Cihazı sayesinde geri kazanımı sağlanmıştır. Ayrıştırma sonrası kalan yaklaşık 4 milyon lt atık Ulusal Atık Taşıma Form’u düzenlenip, Ulusal Atık Taşıma Lisanslı Tankerlerimiz ile Lisanslı Atık Bertaraf tesislerinde bertaraf ettirilmiştir. Bu sayede milli servetimiz olan akaryakıtın %60 oranında geri kazanımı sağlanmış olmaktadır.  

Yenilediğimiz teknolojimiz sayesinde 2014 yılı sonu itibari ile 1800 istasyonda yapılan bakım faaliyetleri sonunda 840000 lt atık olarak tanktan çıkarılmıştır. Çıkarılan bu atığın 700000lt’si ayrıştırması yapılarak tanklara geri konulmuştur. Böylelikle yaklaşık %83 oranında milli servetimizin geri kazanımı sağlanmış bulunmaktadır.   

Öncelikli hedefimiz var olan müşteri portföyümüzün memnuniyetini arttırıcı çözümler sunmaktır. Sıfır kaza prensibinden ödün vermeden tank temizliği ve bakım yaptığımız istasyon sayısını arttırmak ve müşterilerimiz arasına yenilerini katma amacında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şuan için tank temizliği ve bakım faaliyetleri devam eden yaklaşık 2500 istasyon ziyaretimiz olacaktır.

Bakım ve tank temizliğinde kullanılan teknolojilerden bahsedebilir misiniz?  

Tüm bakım ekipleri yeni emniyet bariyerleri ile donatılmıştır. Kuka ile saha izolasyonu 2010 yılı itibari ile kaldırılmıştır. Böylelikle çalışma sahası belirgin olarak kapatılmaktadır. 

 TANK SAHASI

TANK TEMİZLİĞİ VE ATIK AYRIŞTIRMA MAKİNELERİ:

Hava tahrikli tank temizleme makinesi,  pnömatik yönlendirme valfi, kılavuz ve tank dibinde dolaştırılan hortum tank temizliği faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Temizlik sonrasında varillere çekilen atıklar, ex-proof ayrıştırma cihazı ile su ve tortulu partiküllerinden ayrılarak temiz yakıtın israf olmasının önüne geçilmektedir.

Tüm bakım araçlarına internet destekli bilgisayarlar uyumlu yazıcı yerleştirilmiştir. İstasyonda  veri bankası üzerinden doldurulan 900’ün üzerindeki soru, internet bağlantısı ile anında merkez surver’a gönderilmekte ve yazıcı bağlantısı ile istasyonda formların matbu kopyaları yazdırılmaktadır.              

  Bu konuda firma bazlı çözümler sunabilme kabiliyetine sahibiz. Soru listesine yapılacak kolayca yapılabilecek soru eklemeleri ile istenilen her sorunun cevabını sahadan anında alabilecek bir sisteme sahibiz. Bu sayede 2015 yılında yaşanacak dönüşümlerde firmaların bünyelerine katmayı planladıkları istasyonlara yaptıracakları bizim survey diye nitelendirdiğimiz keşiflerin hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.  

Son olarak eklemek istedikleriniz?

İstasyon dönüşümlerinin sıkça yaşanacağı 2015 yılının sektörümüz ve Türkiye ekonomisi açısından güzel geçmesini temenni ederim.

Bu haber 3625 kere okunmuştur.
En Son Eklenen Başlıklar
‘Sanko Enerji Dostluk Turnuvası’ başlıyor... 27.01.2022
Akaryakıt İstasyonlarında Bodrum Kat SEÇ Riskleri ve Önlemleri... 27.01.2022
ABB, Milano şehrinin elektrikli otobüs şebekesine güç veriyor... 27.01.2022
İzocam, kalın yalıtıma dikkat çekiyor ... 27.01.2022
Drone Teknolojisi Rüzgar Enerjisine Yön Vermeye Devam Ediyor... 27.01.2022
Aksa Elektrik, 2021 yılının son çeyreğindeki elektrik tüketim oranlarını açıkladı... 27.01.2022
Mobil’den Otomatik Vitesli Araçlara Özel Yeni Şanzıman Yağı!... 27.01.2022
TotalEnergies’in yeni distribütörü Anadolu Neft... 27.01.2022
Castrol ve Bosch Car Service kampanyasının büyük ödülü sahibini buldu... 27.01.2022
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörlüğü’ne yeni bir atama gerçekleştirildi... 27.01.2022
Ford Otosan 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde puanını yükseltti ... 27.01.2022
Yüce Auto “En İyi İş Yeri” Ünvanı ile Başarısını Perçinledi ... 27.01.2022
Sanayiciden BOTAŞ’a çağrı: Belirsizlik bir an önce ortadan kaldırılmalı... 27.01.2022
Avrupa'nın enerji ihtiyacı Güney Akdeniz'de güneşten sağlanabilir... 27.01.2022
Kesintisiz enerji için karla kaplı arazide görev yapıyorlar... 27.01.2022
Karadeniz gazında 'üç gemili' çalışma için geri sayım... 27.01.2022
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 47 Memur Alımı İçin Sınav Duyurusu Yaptı... 27.01.2022
Tesla, Çin’deki fabrikasında yeni bir model üretmeye hazırlanıyor... 27.01.2022

 

 
 
 
 

Copyright © 2015 - Tüm hakları saklıdır. EKONOMİ YAYINCILIK PAZR.SN.VE TİC.LTD.ŞTİ.